Pomoc lidem v nouzi

Pomoc lidem v nouzi

Jsme-li zdraví, máme střechu nad hlavou a práci, můžeme často zapomenout - že existuje mnoho těch, kteří řízením osudu neměli takové štěstí - a také těm směřuje naše pomoc.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Zimní noclehárna pro lidi bez přístřeší v Praze

od zimy 2012/2013

Od roku 2012 funguje v Praze díky vytrvalosti Jablotronu a profesionalitě našich partnerů z neziskového sektoru unikátní projekt zimní noclehárny pro lidi bez domova. Příběh původně zakoupené a Prahou nakonec nechtěné nafukovací haly jsme přetavili do pronájmu části ubytovny v Praze 3 na Vackově, kde vždy po 4-5 zimních měsíců najde až 80 nocležníků nejen střechu nad hlavou, ale i zdravotní či sociální pomoc. 

Do organizace projektu jsou zapojeni lidé z NADĚJE (hlavní partner 2012-2016, 2017/18), Armády spásy (hlavní partner 2016/17), Arcidiecézní charity Praha a Maltézské pomoci. Postupně se podařilo získat i podporu pražského magistrátu, který od třetí sezony hradí náklady provozu a Jablotron bere na svá bedra již jen úhradu nájmu ubytovny.

Všem zapojeným partnerům děkujeme za spolupráci a za obrovské úsilí, které vždy realizace zimních opatření pro lidi bez domova vyžaduje.

Myslíme na ty nejzranitelnější

2013-2016

Podporujeme pozitivní trend, kdy stále méně dětí končí v kojeneckých ústavech a místo toho se o ně starají náhradní rodiče v rámci rané pěstounské péče. Abychom těmto pěstounům alespoň trochu pomohli v jejich náročném poslání, věnovali jsme v letech 2013-2016 pro více než 50 z nich monitor dechu Nanny. Monitor výrazně snižuje riziko náhlého úmrtí novorozenců (SIDS), které postihuje více např. předčasně narozené či slabší děti, a pěstounům tak přináší klidnější spaní.

Pomoc po povodních

2002, 2010, 2014

Ničivé povodně zasáhly v poslední době celou řadu míst a Jablotron se aktivně podílel na následné pomoci - v roce 2002 jsme přispěli na obnovu ZŠ Křešice (okr. Litoměřice), v roce 2010 naši pomoc získala zcela zničená MŠ Raspenava (okr. Liberec) a o čtyři roky později pak vyplavená MŠ Terezín. Celkově z peněz Jablotronu a ze sbírek mezi zaměstnanci na tyto tři akce putovalo 1,6 mil. Kč.