Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Jsme si dobře vědomi toho, že kvalitní vzdělávání, věda a výzkum přímo ovlivňují budoucí prosperitu nás všech. A jelikož obzory státní správy či našich volených zástupců jsou často omezené jen na několik let, chceme záměrně přispívat k dlouhodobým hodnotám a rozvíjet potenciál především u dětí a jejich učitelů.

 

Jako technologická firma chceme klást důraz na přírodovědné a technické obory, jejichž důležitost pro naše životy se stále ještě dostatečně neodráží v zájmu rodičů a vzdělavatelů. Za důležitou však považujeme též výchovu ke společenské odpovědnosti a morálce.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

EXPO SCIENCE AMAVET

2017

Historicky první liberecké krajské kolo soutěže vědeckých a technických projektů starších žáků a studentů, EXPO SCIENCE AMAVET, se uskutečnilo i díky našemu přispění. Soutěž, kterou jsme finančně podpořili, klade důraz na aktivní řešení vlastních projektů a schopnost prezentovat je a obhájit před hodnotiteli, svými vrstevníky i veřejností.

Podporujeme mladé talenty

2016

V roce 2016 přispěl Jablotron na organizaci několika soutěží pro nadané děti a mládež. Naši podporu v celkové výši 40.000,- Kč jsme rozdělili mezi Mladého programátora, Kyberrobota a Matematickou olympiádu.

Matika pro spolužáky

září 2016

V roce 2016 jsme drobnou finanční podporou ocenili úsilí skupiny mladých nadšenců, jimž se podařilo zrealizovat nápad, který dostali ještě před dokončením střední školy – vytvořit vlastní učebnici matematiky, která by měla zlepšit vztah studentů k ní.

Kroužek robotiky při ZŠ Šumava

říjen 2015

Společně se ZŠ Šumava v Jablonci jsme v říjnu 2015 otevřeli kroužek, kde děti čekají výzvy v podobě programovaní a stavby atraktivních robotů Lego Mindstorms. Tvořivost, zapojení hlavy i rukou, překonávání překážek, ale i týmová práce - to vše velmi dobře rozvíjí tato moderní volnočasová aktivita.

Škola poskytla zázemí a nadchla prvních 16 dětí (ve dvou skupinách), naše nadace uhradila vybavení v hodnotě téměř 80.000,- Kč a lektorem se stal mladý vývojář z firmy JABLOTRON ALARMS a.s. Věříme, že v budoucnu se nám tento úspěšný koncept podaří rozšířit i na další školy.

Děkujeme za inspiraci a rady do začátku paní učitelce Kvapilové ze ZŠ 5.května Liberec, která již delší dobu úspěšně vede svůj kroužek Lego robotů, dík za konzultaci patří i Ing. Kretschmerové z Technické univerzity v Liberci, která se věnuje robotice v rámci Dětské univerzity TUL.

Doučování dětí v nízkoprahovém centru

září 2015

Diakonie Českobratrské církve evangelické provozuje v Jablonci n. N. velmi potřebné nízkoprahové centrum Kruháč, kde děti s mnohdy problematickým sociálním zázemím mohou smysluplně trávit svůj volný čas. Jablotron podpořil částkou 20.000,- Kč projekt doučování - děti mohou s lektory řešit své akutní i dlouhodobější učební problémy a vytvářejí si potřebné návyky.

Podpora české účasti na finále Science on Stage v Londýně

květen 2015

Jak nejlépe zaujmout žáky a přitáhnout je k přírodním vědám, tak o to se již léta snaží celosvětová iniciativa a soutěž Věda na scéně - Science on Stage. Učitelé a lektoři volnočasových aktivit soutěží v nejzajímavějších prezentacích a nejlepší z nich pak zastupují Česko na světovém finále, které se konalo v roce 2015 v Londýně.

Jablotron vypomohl při nenadálém výpadku financí a uhradil letenky a převoz materiálu pro všech 9 finalistů. Milým bonusem byl pro nás fakt, že jednu z kategorií vyhrála Renata Rydvalová, učitelka mateřské školy ze severočeského Liberce.

Podpora vědy a výzkumu skrze NF Neuron

od roku 2013

Již pravidelně přispíváme částkou převyšující milion korun Nadačnímu fondu Neuron na podporu vědy - peníze putují nadějným mladým vědcům a jejich projektům v oboru fyzika. Cílem fondu je zvyšovat zájem a povědomí o vědě a výzkumu, vyzdvihovat mimořádné příběhy jinak často skrytých výzkumníků a rozvíjet i mladé talenty.