Podpora občanské společnosti

Podpora občanské společnosti

Demokracie a občanská společnost se v dobrých časech zdají silné a jakoby stálé - ale historie nás učí, že to je hodně riskantní pohled. Snažíme se svým dílem přispět k tomu, aby se volení zástupci a úředníci řádně starali o naši zemi, a také aby ti aktivní mezi námi měli dost prostředků a energie na práci pro druhé.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Podpora programu Živá komunita Nadace Via

od roku 2017

Naše společnost potřebuje aktivní lidi, kteří místo ukazování na nedostatky ve svém okolí rádi přijdou s nápadem na pozitivní změnu, nadchnou pro něj lidi z okolí a společnými silami udělají něco pro zlepšení života ve své komunitě. Svou činorodostí pomáhají ke zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. My zase rádi pomáháme jim s realizací jejich záměrů.

Pomáháme prostřednictvím Nadace Via, která v rámci rozvoje komunitního života podporuje aktivní lidi, kteří se v Česku společně starají o své okolí.

V letech 2017 a 2018 jsme na program Živá komunita přispěli, a to vždy částkou 500.000,- Kč.

Festival Jeden svět - studentské diskuze

2016, 2017

Diskuze se studenty před a po filmech s tématem lidských práv jsou z našeho pohledu to nejdůležitější, co tradiční festival Jeden svět přináší. V dnešní době, kdy informace nevalné povahy (často se skrytými autory) kolují společností a často není vůle ani čas se jimi řádně zabývat, je třeba co nejvíce otevřených debat s mladými lidmi. 

Nadace podpořila organizaci festivalu v Jablonci n. N. v letech 2016 a 2017 vždy částkou 10.000,- Kč .

Podpora Nadačního fondu proti korupci

od roku 2012

Efektivní, levná a morálně pevná státní správa by asi byla přáním nás všech, k tomuto stavu ale bohužel vede ještě dlouhá cesta. Proto je důležitá úloha těch, kteří se věnují opravdu nezávislé kontrole veřejných institucí, pomáhají odkrývat plýtvání či přímo nekalosti a často se při této činnosti vystavují negativním kampaním od viníků. 

Nadační fond proti korupci nás svou činností přesvědčuje, že v této oblasti je možné postupovat profesionálně a s viditelnými pozitivními výsledky. Nejenom tím, že nám šetří do budoucna značné sumy, ale např. i aktivní podporou oznamovatelů korupce coby kladných příkladů pro ostatní. 

Již od roku 2012 získává NFPK každoročně od Jablotronu 200.000,- Kč.