Soutěž vědeckých projektů AMAVET

Soutěž vědeckých projektů AMAVET

22.3.2018

Soutěž vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji II. ročník

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, společně s Libereckým krajem, Nadací JABLOTRON a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2017/2018 II. ročník Soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji.
 
Cíle soutěže:   
1. Podněcovat a rozvíjet tvůrčích schopnosti žáků a schopnosti práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.   
2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky.   
3. Umožnit co největšímu počtu talentovaných žáků odborný růst. 

Účastníci soutěže:
Kategorie Junior pro žáky 2.stupně základních škol nebo víceletých gymnázií v Libereckém kraji.
Kategorie Středoškolák pro žáky středních škol v Libereckém kraji. 

Soutěžní projekt:
Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Krajské kolo
Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do krajského kola, které se bude konat 22. března 2018 v Liberci

Více informací na adrese www.fvtp.cz

Podrobná pravidla soutěže...