Setkání filantropů

Setkání filantropů

14/10/2021

Podzimního setkání filantropů pod taktovkou týmu nadace Via Clarita se zúčastnilo 10 začínajících i zkušenějších filantropů se zájmem načerpat od Dalibora Dědka a jeho nadace inspiraci, jak dělat svět kolem sebe lepším.

Setkání začalo symbolicky na Prezidentské chatě, kterou pan Dědek v době, kdy se dostala do soukromých rukou, pomohl zrekonstruovat a vrátit veřejnosti. Nedebatovalo se ale pouze u stolu - členové Nadace JABLOTRON se skupinou filantropů navštívili Jablotronem vybudovaný Domov seniorů U Přehrady, v místní ZŠ představili své regionální i celorepublikové aktivity pro rozvoj vzdělávání, na jizerskohorských loukách vysvětlili zamýšlený princip jejich ochrany pro příští generace, po vystoupání na vrchol rozhledny Bramberk diskutovali o výhodách schopnosti pružně reagovat na akutní potřeby pomoci. Setkání bylo završeno na rekreační chatě Jablotronu, která vedle ubytování pro zaměstnance nabízí velkou část své kapacity právě neziskovým aktivitám.