Nadační rok 2020

Nadační rok 2020

V roce 2020 nadace rozdělila přes 8 milionů Kč na dobročinné účely. Z toho polovina směřovala do vzdělávání, vědy a výzkumu, přestože v průběhu roku došlo ke zrušení mnoha vzdělávacích aktivit, jejichž podpora byla v plánu. Uskutečnit se nemohl například Festival vědy a techniky pro děti a mládež AMAVET či soutěžní projekt Lepší místo ve škole. Význam ztratily i nákupy pomůcek do výuky na školách a ve volnočasových kroužcích.

Třetí ročník vlastních projektů Bezva učitel a Minigranty, které byly spuštěny se začátkem školního roku 2019/20, bylo nutné přizpůsobit nové situaci. V důsledku toho např. příjemci minigrantů přislíbených na exkurze či pomůcky do výuky - které s nástupem online výuky přestaly dávat smysl - byli vyzváni k návrhu nového využití, souvisejícícho právě s novým způsobem výuky na dálku. Změnám "za běhu" se nevyhnuly ani Příběhy našich sousedů pod hlavičkou POST BELLUM, kde zúčastněné týmy svou práci musely nakonec odprezentovat v online prostředí.

Bez omezení proběhly příspěvky v rámci dlouhodobé spolupráce na strategické úrovni na činnost neziskovek Eduzměna, EDUin a Elixír do škol. Nově podpořila nadace oblast vědy a výzkumu příspěvkem Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy na badatelskou činnost související se studiem nanočástic.

V roce 2020 pokračovala také podpora Nadace Via a jejích projektů Živá komunita a Nebojme se komunální politiky U zrodu druhého ze zmíněných programů stála Nadace JABLOTRON a v roce 2020 se mohla radovat z prvních hmatatelných výsledků. Účastníkům programu se totiž díky získanému mentoringu podařilo rozpohybovat dění a dosáhnout významných změn pro blaho svých měst a obcí. A také se z řad dosavadních aktivních obyvatel, ochotných věnovat svůj čas i pohodlí pro pozitivní změny ve své komunitě, začali objevovat první kandidáti do zastupitelstev.

Na jaře 2020 odešel poslední nadační příspěvek na provoz ubytovny pro lidi bez domova na Vackově. V následující sezoně, tedy v zimě 2020/21, již pomoc nebyla potřeba. Důvod je radostný. Po letech fungování si totiž projekt získal plnou podporu města Prahy.

Nově se Nadace JABLOTRON pustila do aktuálního tématu zadržování vody v krajině a za tím účelem podpořila spolek Živá voda českého aktivisty, ochránce přírody, vodaře a ekologa Jiřího Malíka.

Regionální nadační podpora se jako obvykle nesla v duchu drobnějších příspěvků na různé typy aktivit. Za zmínku stojí pomoc Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí na bezbariérové úpravy penzionu Poezie, malebné roubenky v Kořenově na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, která díky velkorysému přístupu majitele již léta umožňuje dostupné ubytování osobám se zdravotním postižením, nyní nově i těm těžce postiženým, tzn. ležícím osobám.

Mimořádná pomoc související s pandemií covid byla směřována na protiepidemická opatření regionálních neziskovek, na pomoc rodinám, které se vlivem vzniklé krize ocitly v nouzi, ale i na obstarání jídla pro členy složek IZS. Kromě nadace se do pomoci v koronavirové krizi zapojila i firma JABLOTRON, která hned na jejím počátku, kdy byla velká nouze o ochranné pomůcky, zajistila u místních firem výrobu látkových roušek s nanofiltrem, ty následně koupila a darem věnovala zdravotnickým a sociálním zařízením, kde v tu chvíli byla nejvíce potřeba.

Přehled příspěvků poskytnutých z Nadace JABOTRON v roce 2020 je k dispozici v této tabulce.