Minigranty pro učitele 2022-23

Minigranty pro učitele 2022-23

29/08/2022

Kdo může žádat?

Učitelé za základních škol na Jablonecku, kteří učí minimálně na poloviční úvazek a vyučují alespoň jeden z následujících předmětů: matematika, fyzika, chemie, informatika, moderní české dějiny (20. století), mediální a informační gramotnost.

 

O co můžete žádat?

  • O příspěvek na váš další rozvoj – seberozvojový kurz, školení, seminář (není nutná akreditace) či inspirativní konferenci, které se uskuteční do 31. srpna 2023.
  • O příspěvek na akci pro žáky – besedu, exkurzi, prožitkový program apod., které se uskuteční nejpozději do 31. srpna 2023.
  • O příspěvek na pořízení pomůcek, které využijete ve výuce již od školního roku 2022/23.

 

Minigrant nelze poskytnout na běžné vybavení HW ani na standardní kancelářský SW.   

Pořízené pomůcky mohou být klasické i elektronické. V případě pořízení pomůcky s připojením do el. sítě musí být darovací smlouva sepsána se školou a pomůcka se stane majetkem školy (jinak se smlouva sepisuje s učitelem a pomůcka zůstává v jeho vlastnictví).

Nezapadá váš nápad do žádné z předchozích kategorií, ale i přesto byste ho rádi uskutečnili? Podejte také žádost!

 

Do kdy můžete žádat a jak?

Žádosti jsme přijímali do 01.12.2022.

 

Kdo a na základě čeho vybere podpořené žádosti?

V Nadaci JABLOTRON pročteme každou žádost a posoudíme, jak by mohla přispět ke zlepšení výuky. Při případném telefonátu či osobním setkání nás bude zajímat i váš zápal a nadšení pro věc.

 

Dodatečné informace:

  • Jakmile budeme mít vybrané žádosti k podpoře, všechny přihlášené budeme informovat o výsledku. Pokud vás vybereme, pošleme vám návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Po jejím odsouhlasení a podpisu vám pošleme peníze na účet a vy je hned můžete využít na domluvený účel. Příspěvek nepodléhá dani z příjmu.
  • Do smluveného termínu nám emailem zašlete kopie pořizovacích dokladů (účtenky, faktury, jízdenky, vstupenky apod.) a prostřednictvím jednoduchého formuláře zodpovíte pár dotazů ohledně realizace a výsledného efektu vašeho projektu.
  • V uplynulých třech ročnících byla minigrantem podpořena více než polovina došlých žádostí.

 

Kontakt pro případné další dotazy: Anna Bobková, bobkova@jablotron.cz, 771 265 678