Minigranty pro učitele 2017-18

Minigranty pro učitele 2017-18

Učíte na některé z jabloneckých ZŠ fyziku, matematiku, chemii nebo informatiku? Záleží vám na tom, aby děti předmětu rozuměly a chápaly jej? Snažíte se o to, aby výuka byla pestrá? Pak právě pro vás je určený náš program minigrantů pro aktivní učitele.

Nadace JABLOTRON se rozhodla podpořit aktivní učitele a vyhlašuje program minigrantů 2018 pro učitele matematiky, informatiky, fyziky a chemie ze základních škol v Jablonci nad Nisou. Pedagogové mohou žádat o prostředky na svůj profesní rozvoj nebo na pomůcky do 15 000 Kč s využitím do konce června 2018. S vybranými učiteli bude sepsána darovací smlouva (vzhledem k výši daru se jedná o tzv. příležitostný dar, který nepodléhá dani z příjmu).


Pro koho je program minigrantů určen?

Do programu se mohou přihlásit učitelé/lky matematiky, informatiky, fyziky nebo chemie ze základních škol v Jablonci nad Nisou, kteří učí alespon na poloviční úvazek.


O co mohou učitelé požádat?

​1. O prostředky na svůj další rozvoj - školení, kurz, seminář nebo inspirativní konferenci, jež se uskuteční nejpozději do 2. září 2018.
​2. O prostředky na pořízení pomůcky, pro kterou mají přímé využití ve výuce. Pomůcky mohou být klasické i elektronické. Nelze poskytnout minigrant na standardní kancelářský SW ani na běžné vybavení počítačovým hardwarem. V případě pořízení pomůcky s připojením do el. sítě musí být sepsána darovací smlouva se školou a pomůcka se stane majetkem školy, ostatní pomůcky si mohou učitelé pořídit sami.
​3. O prostředky na akci pro žáky - beseda se zajímavou osobností, exkurze, prožitkový program ve škole apod.
​4.  Nenašli jste se v žádné z předchozích kategorií, ale máte jiný zajímavý nápad v nabízeném finančním limitu? Podejte také žádost..


Do kdy je možno o minigranty žádat?

Sběr žádostí probíhal do 31. ledna 2018.

 

Kdo a jak vybere podpořené žádosti?

V Nadaci JABLOTRON posoudíme, jak by mohla vaše volba přispět ke zlepšení vaší výuky, a při případném osobním setkání nás bude zajímat i váš zápal a nadšení pro věc.

 

Jaké povinnosti budou mít úspěšní žadatelé o minigranty?

1. Úspěšní žadatelé o minigranty jsou povinni využít získané prostředky v souladu se žádostí a poskytnout Nadaci JABLOTRON doklady spojené s realizací minigrantu.
2. Úspěšní žadatelé musí do konce června 2018 vyplnit formulář o minigrantu a případně poskytnout fotodokumentaci využití prostředků.


Dotazy k programu minigrantů zodpoví Mgr. Jana Havlíková Bittnerová, e-mail: havlikova@jablotron.cz, tel.: +420 775 780 176.